Tales of Vesperia - Reference Guide - 360 UK - PS3 JP Fan EN Compare - PC JP ENマジックフェイント
魔法攻撃で敵を気絶させる確率がアップする
3 SP
200 LP
Symbol Weight: 3