Tales of Vesperia - Reference Guide - 360 UK - PS3 JP Fan EN Compare - PC JP ENリミッツボーナス
オーバーリミッツした際、
一定確率でHPが完全回復する
12 SP
300 LP
Symbol Weight: 2