Tales of Vesperia - Reference Guide - 360 UK - PS3 JP Fan EN Compare - PC JP ENミーアンマの双子島
浅瀬に囲まれた2つの島
プチプリ
プリツボミ
アルウラネ
プリフワワ
ロサギガンティア